Medailonky přednášejících

Antonio

Antonio Maone, MD
Dr. Antonio Maone, psychiatrist, is Director of the Psychiatric Rehabilitation Program, at the Department of Mental Health “Roma 1”, Italy. 
He’s member of the Board of the World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) and of the Italian Society of Psychiatric Epidemiology (SIEP), and Professor of Psychiatric Rehabilitation at “Sapienza” University of Rome.
He has been carrying out since 2003, as teacher, education and training programs for mental health professionals in many areas of Italy.
His main interests and field of research are community psychiatry and social inclusion of people with complex psychosis, with a special emphasis on the recovery approach.

Nino
Nino Makhashvili, MD., Ph.D. 
Dr. Nino Makhashvili is a psychiatrist;  associate Professor of Healthcare Sciences, co-directing a Ph.D. program in Public Healthand a head of the Mental Health Resource Center at Ilia State University.She is also a a director of non profit-organization Global Initiative on Psychiatry-Tbilisi” (GIP-T). 
Her recent work is focused on the translation and dissemination of scientific and clinical knowledge to policymakers and key decision-makers. 
She is an honorary member of WPA and a senior mental expert at WHO. 
Over the years, Nino has been nominated and serve as a member of the Consultative Council on Mental Health to the Parliament of Georgia. 

Drozdova
MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, Ph.D.
,
vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, získala atestaci v oboru psychiatrie. Absolvovala také jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity karlovy v Praze, kde navázala postgraduálním studiem. Mezi lety 2000 a 2017 pracovala jako lékařka v Psychiatrické léčebně Havlíčkův Brod. Od roku 2017 provozuje soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi v Jihlavě. Prošla komplexním výcvikem v satiterapii, výcvikem v Terapii zaměřené na emoce (EFT) a výcvikem v EMDR a psychotraumatologii (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Je trenérkou programu Snižování stresu pomocí všímavosti (MBSR), má za sebou výcvik v Kognitivní terapii založené na všímavosti (MBCT). Ve svých přednáškách i ve své praxi propojuje neurovědy a psychoterapii. 

Abstrakt: NEUROVĚDNÉ ZÁKLADY STRESU A RESILIENCE
Téma odolnosti (resilience) jedince se v posledních letech dostává do pozornosti neurovědného výzkumu, klinické psychologie i psychoterapie. Odolnost definujeme jako schopnost aktivně překonávat nepříznivé či stresové okolnosti. V této přednášce se na resilienci podíváme z hlediska neurovědy. Přiblížíme si biologické základy odolnosti, překlenující pouhou teorii zvládání stresu, a budeme hledat možná propojení s  psychoterapeutickou praxí. Hlavními biologickými pilíři resilience jsou neuronální plasticita, sociálnost a schopnost vytvářet smysl („meaning making“). Resilience má velmi blízko k afektivní neurovědě, která zkoumá části mozku zodpovědné za afiliativní a prosociální chování, jehož vlajkovou lodí je biobehaviorální synchronie a vztahová vazba.