Informace

Konferenci pořádá Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se spolky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., Kolumbus a Fokus Labe - Ústí nad Labem.

Termín konání: 5. - 7. 10. 2023
Místo konání: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (Špitálské nám. 3517, Ústí nad Labem)

Organizační výbor a programový výbor:
Prim. MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
MUDr. Zuzana Foitová
Prim. MUDr. Juraj Rektor
Prim. MUDr. Přemysl Suchomel
MUDr. Jan Beneš
MUDr. Simona Papežová
MUDr. Tereza Szymanská
doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
Mgr. Pavla Šelepová

Vědecký sekretariát akce:
Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Klinika ESET
Úvalská 3411/47
100 00  Praha 10
Tel.: +420 272 941 933
E-mail: eset.pec@volny.cz

Akreditace:
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Certifikát s příslušnými kreditními body obdrží lékaři, kliničtí psychologové (Asociace klinických psychologů) a zdravotní sestry a sociální pracovníci (Česká asociace sester). Ostatní si mohou vyžádat potvrzení o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Organizační sekretariát akce:
AMEPRA, s.r.o.
Lucie Hadravová
Španělská 10
120 00  Praha 2
Tel.: +420 776 622 709
E-mail: info@socialnipsychiatrie.cz

loga