Program

Prezentace dle odborného programu, můžete stáhnout kliknutím.

Úvodní přednáška
Makhashvili N.

Psychotraumatology, Post-traumatic Growth and Resilience - How we address the Disturbed Reality

Zahraniční přednáška
Maone A.

“The future of psychiatry may be social”-Some lessons from the Italian mental health system in the post-institutional era

Nezdolnost a reakce na traumatickou zkušenost: ošetřování psychických traumat, trauma-informovaná péče; krizové služby; profesionální a neformální podpora I
Vidović S.

Příběh nespolehlivého. Význam trauma-informované péče v kontextu osobního příběhu psychiatrického ošetřovatele.
Jeřábková S.:
Role týmu při zvyšování odolnosti: Case study tréninková kavárna V. kolona
Hrnčířová M.:
„Moje duše je mé království“ 

Jak rozumět resilienci: propojování psychologických, neurovědních a dalších výzkumů a jejich přínos pro praxi
Csémy L., Kážmér L.:
Resilience, deprese a úzkost u osob vyššího věku 
Fojtíček M.:
Recovery, resilience a Hlava XXII 
Dosbabová M., Jílek V., Pluhaříková Pomajzlová J., Sedlický T.:
„Odvezli mě na psychinu! A tím to nekončí - možná zotavení právě začalo“ 

Nezdolnost CDZ: udržitelnost, rozšiřování sítě, podpora odolnosti v týmu, efektivní postupy I
Lhotová A., Hrušková O., Horák F.:
Odolnost, houževnatost, REALITA CDZ9?  
Nawka P., Pidkaljuk N.:
Rozvoj ukrajinsko-slovenskej spolupráce v oblasti zdravotno-sociálnych komunitných služieb pre duševné zdravie 
Švarcová I.:
Setkávání v čase tady a teď 

Workshop I.  
Makhashvili N.:

Addressing Mental Health Needs of Traumatized Populations - cases from Georgia, Ukraine, Belarus and Sri Lanka

Plenární přednášky 
Pěč O., Papežová S.:

Aktuality vývoje reformy
Lorenc J.:
Koncepce krizové péče
Kališová L.:
Nedobrovolná hospitalizace a používání omezovacích prostředků v psychiatrii 
Krbcová Mašínová L.:  
# 32 týmů360 pacientů - Nový projekt Multidisciplinární práce v Ústeckém kraji. Pokračujeme v reformě péče o duševní zdraví.

Workshop II. 
Roubalová Kostlánová V.:

Resilience uprchlíků a moje - workshop bez prezentace

Plenární přednášky
Bob P.:

Stres, meditace a resilience
Hajný J.:
Stres, metakognice a schizofrenie
Kotalová J.:
Resilience u schizofrenie 
Probstová V.:  
Může být sociální pracovník psychoanalytikem? 

Workshop III. 
Procházka M., Křížek J., Havíř D.:

Deeskalace konfliktu s pacientem / klientem jako prevence traumatu z použití omezení - bez prezentace, pouze ústní forma

Podpora resilience u dětí, adolescentů a rodin
Lorenc J.:

Včasná nebo krizová péče u dětí? 
Hejl L.:
Spolupráce s rodinnými příslušníky klientů, její výhody a praktické tipy 
Poljaková J., Müllerová A.:
Prospect – program podpory resilience rodin

Služby duševního zdraví v Ústeckém kraji
Kocourková L.:  

Růst systému, týmů a pracovníků v péči podporující děti a mladé lidi v oblasti duševního zdraví v Ústeckém kraji za poslední 2 roky. 
Conk V., Krbcová Mašínová L.:  
Síla zaměstnání, která dává životu naději a smysl. 
Švehla H., Rigo A., Kropáčková E.:
Síla lidí se zkušeností s duševním onemocněním – Projekt Otevřené dveře v PN Horní Beřkovice, nové skupiny Slyšení hlasů, časopis Zrcadlo:  Self help – svépomocné organizace ÚK 
Hnízdil R., Kocourková L.:
Pravidelná multidisciplinární spolupráce, služeb CDZ a PL HB, prospěch pro pacienty/ klienty.

Zátěž a nezdolnost pomáhajících profesionálů: jak podporujeme vlastní resilienci
Jarolímek M.:

Duální diagnóza – stres a odolnost u profesionálů - bez prezentace, pouze ústní forma
Opletalová M.:
Ukončování bytové nouze a proč k němu nedochází, aneb jakou podporu potřebují pracovníci při zvládání obtížně řešitelných úkolů 
Szymanská T.:
Je omezení svéprávnosti omezením nebo podporou?

Osoby s emoční nestabilitou v komunitní péči: přístupy podporující zvládání a resilienci a další témata
Krupčík O.:

Implementační projekt Efektivní podpora lidí s poruchou osobnosti v ČR 
Bezányiová Š., Koksteinová N.:
Práce s klienty s poruchou osobnosti v terénní práci, nastavení hranic, úskalí spolupráce, reflexe vztahu terénní sociální pracovník versus klient. 
Růžička J.:
Nové poznatky v oblasti komunitní a skupinové terapie v naší praxi. 

Nezdolnost a reakce na traumatickou zkušenost: ošetřování psychických traumat, trauma-informovaná péče; krizové služby; profesionální a neformální podpora II
Mužík J., Jedličková K.:

Síla ulice 
Sobotka J.:
Dům zotavení/Recovery house 

Nezdolnost CDZ: udržitelnost, rozšiřování sítě, podpora odolnosti v týmu, efektivní postupy II
Kučerová Z., Fiala M.:

Jak založit Centrum duševního zdraví od A do Z 
Stuchlík J., Říčan P.:
Audity kvality CDZ 
Pluhaříková Pomajzlová J., Teclová E., Vávra J.:
Jaká je životnost transformovaného DZR?

Workshop V. 
Císař Z., Kubinová P., Marendiak J.:
Škola zotavení: pohled do zákulisí 

Plenární přednášky
Drozdová K.:

Resilience a duševní zdraví 
Jíša M.:
Podpora resilience duševního zdraví 
Duchoňová K., Roubalová Kostlánová V., Mubeenová G.:
Úskalí a naděje terapeutické a sociální práce s uprchlíky /plenární panel/

Diskuzní fórum
Spolupráce ambulantní psychiatrie a center duševního zdraví (moderují J. Rektor a T. Szymanská)